Close Window


寄給朋友
您的暱稱
朋友的Email
留言內容
 
 

2016年1-2月本所於經濟部智慧財產局臺中服務處專利商標義務諮詢輪值時間 2015/12/28

01/27(三)14:30-16:30

02/24(三)14:30-16:30

由本所專利師林湧群到台中服務處輪值 ,有任何問題歡迎詢問

 

地址: 408黎明路二段503號

電話:04 2251 3761

 
 
 

 

 
 
大東國際專利商標事務所 Titan International Patent & Trademark Office
ADD:
台中市402南區忠明南路789號23樓    TEL: 04-22616636   FAX: 04-22616363      
Design by 肆方網頁設計